Til nogle byggeprojekter kommer man desværre ikke udenom at måtte leje en kran. Er der tale om et projekt, hvor du har en entreprenør, som står for byggeledelsen, er det naturligvis op til denne person at anskaffe kranen og have den indregnet i den aftale, I har gennemgået og underskrevet.

Er det derimod dig selv, der står som den altoverskyggende bygherre, så kan der være mange penge at spare ved at vide, hvor du finder et godt kranfirma og hvordan du bærer dig an med at leje en kran hos dem.

Vælg lokalt

Det kan godt være, at der er et firma, som måske få en smule bedre anmeldelser eller er en smule billigere i en anden by. Men! Når du lejer en kran, så er det indregnet i tilbuddet, at den kran skal frem til din adresse. Kører selvsamme kran fra en distance på over 100 km, så bliver det naturligvis dyrere, end hvis den blot skulle køre 20 km. Der er kranfirmaer at finde omkring de større byer i Danmark, så det bør ikke være umuligt at finde en god udlejer.

Se gerne på anmeldelser

Når du skal leje en kran, er det jo fordi, du er et sted i byggefasen, hvor du skal have flyttet eller løfter noget essentielt for byggeriets fremdrift. Derfor nytter det heller ikke noget, at du laver en aftale med et firma, som ikke kan finde ud af at overholde den aftale tid. For i sidste ende er det dig, der bliver forsinket og får en større regning.

Se derfor efter, om der findes nogle brugeranmeldelser for det firma, som du agter at henvende dig til. Det bør være muligt at finde en eller anden form for information, som kan give en indikation om, hvorvidt du kan stole på leverandøren eller ej.

Sørg for at din forsikring dækker

Hvis der skal klares tunge løft og køres med kran i et måske relativt befærdet nabolag, skal du huske at undersøge, om du er dækket mod skader. Dette skal naturligvis falde under entreprenørens forsikring, hvis du bruger en sådan, men er du selv leder af projektet, skal du undersøge dine vilkår.