Måske er du vildt handy og ønsker at spare penge ved at gøre arbejdet selv, når taget skal renses. Der kan også godt være en besparelse at hente, hvis du renser taget selv frem for at få fagfolk til at udføre arbejdet, men du skal være opmærksom på, at det er et stort stykke arbejde, og at der er nogle ting, du skal have i mente.

Noget af det første du skal se på hvis du overvejer at rense dit tag selv er økonomien. Det er nemlig ikke gratis at leje det ret dyre maskineri der skal til for at få lavet en ordentlig tagrens. Du bliver også nød til at sætte dig ind i miljølovgivningen. Når du benytter maskiner mm til at rense dit tag, bliver der nemlig nogle efterladenskaber, som ikke skal ende i naturen. Der er her tale om rester af slam og væsker fra selve tagrensningen, og det er at ligestille med farligt affald og skal dermed opsamles. Disse efterladenskaber skal afleveres korrekt på en miljøstation så der er styr på hvad der sker med det. Dette gælder selvfølgelig også for et firma når, og hvis, de renser dit tag, men her står de selvfølgelig for at dette affald bliver opsamlet forsvarligt og afleveret korrekt.

En anden faktor der skal tages i betragtning når man vælger at lave en tagrensning selv, er det faktum at der er en meget snavset affære. Al den snavs, alge og mos du renser af, bliver spredt rundt omkring huset, da det løber ned fra taget, og selve processen også kan give stænk fra taget. Derfor skal man være klar over at der følger et markant oprydningsarbejde med denne opgave. Det er igen en opgave et eventuelt firma påtager sig, således at området omkring taget efterlades i ordentlig stand, præcis som da opgaven blev påbegyndt. Så der er også nogle timer her der skal gøres op i en kostpris.

I forhold til hvor længe det tager at lave sådan en tagrensning selv, er det nok realistisk at sætte en hel dag af til dette. Med en hel dag menes der plus ti timer mindst. Det er med alt indberegnet. Så her taler vi om afhentning af trailer, leje af maskine hos relevant forretning. Så er der køretid frem og tilbage, og efterfølgende klargøring af maskine. Derefter kommer selve processen hvor du renser taget. Det tager også en rum tid, selvfølgelig alt efter hvor stort et areal der skal renses. Så kommer der, som tidligere skrevet, opsamling af slam og andet restaffald, som skal afleveres. Slutligt skal der rengøres på jorden og andre steder, og maskine, trailer og så videre, skal igen afleveres de respektive steder. Det er ikke fordi man ikke skal gøre det selv, det er bare for at gøre sig selv den tjeneste at indregner alt i opgaven, inden man selv kaster sig ud i et projekt af denne kalibre. Så kan man jo holde det op mod t firmas pris, og gøre op med sig selv om en tagrensning er et gør-det-selv projekt, eller der hvor man vil betale sig fra det.